Autorisation

Autorisationer og certifikater i skadedyrsbranchen
Ofte skiltes der på forskellige firmaers hjemmesider om diverse certificeringer og autorisationer. Vi ridser på denne side lidt op omkring hvad der er op og ned, samt hvilke officielle autorisationer og certificeringer der fra myndighedernes side udstedes. Der er også lidt om hvor der ikke kræves autorisation og certificering fra myndighederne. Den overordnede myndighed indenfor vores branche er Miljøstyrelsen


Rotteautorisation

Autorisation til at måtte bekæmpe rotter i kommercielt øjemed, samt til at kunne købe antikoagulante bekæmpelsesmidler, udstedes af Miljøstyrelsen og kaldes R1 autorisation. Autorisation opnås ved at deltage i et kursus som afholdes af Miljøstyrelsen. Man skal kunne bestå en forholdsvis svær prøve, for at kunne få sin autorisation.

Alle der professionelt bekæmper rotter skal have denne autorisation. Også selv om man vil nøjes med at bekæmpe rotter med fælder. Det betyder faktisk også at en vicevært ikke selv må bekæmpe rotter som en del af sit arbejde.

Der er også en del krav til hvad vi som professionelle bekæmpere skal indberette til kommuner og andre myndigheder. Vi skal anmelde nye kunder, rotteforekomster, samt indsende det såkaldte bilag 6, omkring de aktive bekæmpelser af rotter.

Der findes også en R2 autorisation. Den er kun til landmænd, og giver kun ejeren ret til at bekæmpe på egen ejendom.


Brug af biocid midler

Desværre kræver brugen af de såkaldte biocid midler intet certifikat. Vi har i brancheforeningen gentagne gange forespurgt Miljøstyrelsen omkring oprettelse af en sprøjtecertifikat, til brug for folk der bekæmper væggelus, kakerlakker, myrer, hvepse, møl eller andre skadedyr i boliger, institutioner og hos virksomheder. Desværre uden held.

Vi mener at der burde være visse minimumskrav, før man giver sig lag med at bruge gift hvor der bor og færdes mennesker. Men dette er altså endnu ikke sket, og giver reelt set alle med et momsnummer mulighed for at bruge gift i din bolig.

I brancheforeningen kræver vi dog at vores medlemmer har kendskab til korrekt brug af gift, og de fleste firmaer har deres egen grundige uddannelse af nyt personale. Derudover kan vi klart anbefale både nye og gamle folk i branchen at tage S2 certifikat. Det giver kendskab til midler, værnemidler, doseringer og korrekt udbringning.


Gas certifkat

For at kunne bruge gasmidlet Aluminiumphosphid til at bekæmpe muldvarpe og mosegrise, skal man have det certifikat der hedder G1.

Det er Miljøstyrelsen der udsteder dette certifikat, til dem som gennemgår uddannelsen og består den afsluttende prøve. Hvis man udelukkende benytter fælder til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, behøver man ingen certifkater.

Derudover findes der også et G2 certifkat. Dette giver adgang til korngasninger og lignende former for gasning. Dette er reelt set kun en udstedelse af certifikat, idet selve kursusbeviset ikke kan erhverves i Danmark. Man er nødt til at tage til enten Sverige eller Tyskland for at få det grundlæggende kursus. Når man så har gennemført dette, kan man opnå G2 certificering herhjemme i Danmark.


Sprøjtecertifikat

Der er reelt set ikke behov for denne type certifikat for at bekæmpe væggelus, myrer, hvepse, kakerlakker eller andre skadedyr i boliger, institutioner og virksomheder. Det er der ikke fordi vi til den type bekæmpelser bruges såkaldte biocid midler. Det er først når der tale om planteværn i professionelt øjemed, at du skal have sprøjtecertifikat. Det gælder også midler som private kan købe i havecentre og lignende steder. Med det samme du bruger disse håndkøbsmidler og samtidig tager penge for det, så er S1 eller S2 certifikat påkrævet. Planteværn er beskyttelse af planter mod skadedyr og svampesygdomme, eller bekæmpelse af ukrudt.
S1 er det såkaldt store sprøjtecertifikat, som giver adgang til at benytte store sprøjter på over 25 liter indhold. Det er altså dette certifikat som landmænd skal have.

S2 kaldes hånd og rygsprøjte certifikat. Det giver mulighed for at bruge planteværn med sprøjter op til 25 liter indhold.

myrer skadedyrsbranchen
Her kan du stille spørgsmål til Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.

Udfyld formularen og vi vender tilbage med svar hurtigst muligt.

Invalid Email
Invalid Number
Scroll to Top